Jornades

07/15

24/07/15

Conferència de presentació de resultats del Governança Radioelèctrica

La Generalitat fa balanç del projecte Governança Radioelèctrica amb tots els agents implicats ...

08/12

06/12

12/06/12

Sessió Informativa del projecte LIFE als ajuntaments participants

 14 de juny de 2012 (12:00 h) ...