Normativa

18/08/11

Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

DECRET 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

[DOGC Núm. 3404 – 7.6.2001 , 8429]

 

DECRET 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

[DOGC Núm. 4014 – 20.11.2003 , 22763]

 

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

[DOGC Núm. 5524– 11.12.2009  (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010 i en el DOGC núm. 5771, pàg. 89521, de 9.12.2010).. (Pàg. 93055)] En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC.