Notícies

Informe anual 2016 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

16/06/17

Els nivells de camps electromagnètics generats per antenes de telefonia mòbil a Catalunya continuen molt per sota del que estableix la normativa

La Generalitat presenta en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica el quart “Informe anual sobre el nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya”:

El nivell d’exposició a camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència (RF) generat per antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continua molt per sota del que estableix la normativa vigent.

La xarxa d’equips de monitoratge SMRF (Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència) compta amb 328 equips, instal·lats a 184 municipis i mesuren de forma contínua el nivell de CEM de RF, amb milions de nivells d’exposició a CEM de RF mesurats.

A més, de forma addicional, durant el 2016, s’han fet 254 mesuraments puntuals amb equips portàtils de mesura del nivell de CEM de RF en gairebé 111 espais de tot el territori, i tots han resultat molt inferiors als nivells màxims permesos indicats a la normativa vigent.

Els nivells de CEM de RF generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

 

Així es desprèn de l’”Informe anual 2016 sobre els nivells d’exposició a CEM de RF a Catalunya“, corresponent al 2016, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica. L’informe, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) del Departament de Presidència, és públic i es pot consultar des d’avui mateix al portal web  http://governancaradioelectrica.gencat.cat/ca, on també hi ha publicats els informes, corresponents als anys 2013, 2014 i 2015.

Renovació del lloc web de la Governança Radioelèctrica

26/04/17

Ja està disponible la nova versió del lloc web de la Governança Radioelèctrica !

Aquesta nova versió permet un ventall més ampli de cerques, d’una forma més ràpida i intuïtiva.

Us convidem a visitar-la i que ens doneu la vostra opinió: governancaradioelectrica.cat

 

Informe Layman: resum de l´execució del projecte

01/01/17

 

 

 

 

 

 

Com a cloenda del projecte s’ha elaborat un informe resum en el que es detallen les fites aconseguides, s’analitzen els resultats obtinguts i es plantegen, com a conclusió, unes recomanacions per garantir un desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil suficient, ordenat i respectuós amb les persones i el medi ambient.

Informe Layman

Nombre total de mesures realitzades durant el cofinançament LIFE del projecte de la Governança Radioelèctrica

01/10/15

Des de l’inici del projecte i fins el 30 de setembre de 2015 s’han realitzat 4.598 expedients de mesures de nivell de CEM de RF amb els 50 equips portàtils cedits.

 

 

 

 

Des de l’inici del projecte LIFE09 /ENV/ES/000505 “Radio-electric Governance”, i fins el 30 de setembre de 2015, data de finalització del cofinançament LIFE, els organismes públics que han participat en el projecte gràcies a la cessió de 50 equips portàtils (66 ajuntaments, 8 consells comarcals i el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya), han realitzat 4.598 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF), que inclouen 13.397 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí)

Informe del COETTC sobre cobertura mòbil a Catalunya

31/07/15

El COETTC recull al seu informe anual que es mantenen els problemes de cobertura de telefonia mòbil

L’informe anual “Cobertura telefonia mòbil a Catalunya” del COETTC (Col·legi d’enginyers tècnics i pèrits de telecomunicació de Catalunya) assenyala que “en termes generals, la tendència a la millora de cobertura dels municipis de l’any anterior ha quedat estancada”. No obstant això, el degà del COETTC, Ferran Amago, espera que l’entrada en funcionament del primer dividend digital (amb l’alliberament de la banda dels 800 Mhz) i el servei del 4G “millori substancialment la cobertura de telefonia mòbil”.

 

Segons l’informe del COETTC ”només el 44,05% dels municipis catalans disposen de bona cobertura, la resta mantenen alguna problemàtica, tot i que amb marcades tendències a la seva millora”. En el cas dels municipis costaners es constata que persisteix la insuficiència d’infraestructures per oferir la cobertura desitjable a una població que augmenta significativament el seu nombre durant períodes concrets.

 

El degà del COETTC, Ferran Amago, ha anunciat que l’estudi de l’any vinent recollirà també les dades de l’aplicació sobre cobertura que ha posat en marxa la Generalitat; ha reclamat més visibilitat de Barcelona com a capital mundial del mòbil; millores de cobertura a la ciutat de Barcelona i que infraestructures, com ara l’AVE entre Barcelona i Madrid, disposin de serveis bàsics de telecomunicacions.

 

La Generalitat ofereix els seus immobles per a la instal•lació d’antenes de telefonia mòbil

31/07/15

L’objectiu és afavorir la qualitat del serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una oferta adequada de naturalesa privada on ubicar aquestes infraestructures

El Govern, reunit el 28 de juliol, ha aprovat, a proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement, les mesures per a que, de forma general, els immobles de la Generalitat puguin acollir antenes de telefonia mòbil.

L’acord determina les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat de Catalunya per posar a disposició dels operadors de comunicacions electròniques, de forma temporal, espais en els seus immobles per a la ubicació d’estacions-base de telefonia mòbil. La mesura (recollida en les Acords de Govern de 28 de juliol –pàgina 14-) té un caràcter genèric i, per aquest motiu, cada instal·lació concreta haurà de comptar amb els permisos específics que siguin requerit.

Dins d’aquest mateix Acord, el Govern ha aprovat també l’import de les contraprestacions a percebre per l’Administració de la Generalitat de Catalunya per  aquesta ocupació temporal per part de les companyies operadores i ha encarregat a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i a la Direcció General del Patrimoni que coordinin l’execució de les mesures aprovades en l’àmbit de les seves respectives funcions.

L’objectiu de les mesures aprovades és facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions per a millorar els serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una oferta adequada de bens immobles de naturalesa privada on ubicar aquestes infraestructures.

L’acord s’emmarca dins de l’estratègia SmartCAT del Govern de Catalunya, que vol convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. Per fer-ho possible, l’estratègia SmartCAT inclou la necessària col·laboració amb els agents involucrats en la incorporació de noves eines tecnològiques per tal de disposar d’un entorn tecnològic al país que afavoreixi el desplegament de l’arquitectura tecnològica de l’Smart Region.

 

Conferència de presentació de resultats del Governança Radioelèctrica

24/07/15

La Generalitat fa balanç del projecte Governança Radioelèctrica amb tots els agents implicats

El Tecnocampus de Mataró ha acollit aquest matí la jornada organitzada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) per fer balanç dels cinc anys del projecte Governança Radioelèctrica juntament amb representants dels ajuntaments i consells comarcals que hi han participat i altres agents implicats. L’acte, que ha comptat amb la benvinguda de la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró, Núria Calpe, i del cap del Servei de Telecomunicacions de la Generalitat, Carles Salvadó, ha constat d’una exposició dels resultats del projecte i dues taules rodones. A la primera hi han intervingut tècnics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i del Departament d’Ensenyament; i a la segona, tècnics de l’àrea de medi ambient de diferents ajuntaments catalans.

 

El projecte de la  Governança Radioelèctrica (2010-2015) que lidera la DGTSI del Departament d’Empresa i Ocupació té un doble objectiu: d’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques, i d’altra, que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

 

El projecte inclou accions de control del nivell d’exposició a camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència, de generació de consens social i d’ordenació d’infraestructures de telecomunicacions.

 

Quant a les accions de control, la Generalitat compta amb una xarxa de més de 300 equips fixos instal·lats a 184 municipis de Catalunya (100 d’ells cofinançats per la CE mitjançant l’instrument LIFE) que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de radiofreqüència generat per les antenes de telefonia mòbil i que envien els nivells mesurats a un centre de control propietat de la Generalitat de Catalunya.  A finals de 2012, la Generalitat va iniciar una campanya de mesuraments puntuals mitjançant l’adquisició de 50 equips portàtils de mesura del nivell de CEM de radiofreqüència procedent de la majoria de sistemes de radiocomunicació (també cofinançats a través de l’instrument LIFE). Aquests equips han estat cedits majoritàriament a ajuntaments i consells comarcals, seleccionats per criteris de població, nombre d’antenes i distribució per tota Catalunya, amb l’objectiu de realitzar mesures d’exposició de CEM de radiofreqüència al voltant dels anomenats espais sensibles: llars d’infants, escoles, hospitals, geriàtrics, centres d’atenció primària i parcs públics, i també d’habitatges.

 

A partir d’aquestes mesures, la Generalitat ha elaborat dos informes (2013 i 2014), que constaten que els nivells de CEM de radiofreqüència generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada  en recomanacions internacionals.

 

Aquests dos informes, així com tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica: http://governancaradioelectrica.gencat.cat

 

Se superen els 4.000 informes de mesures realitzades amb els equips portàtils cedits a diferents entitats participants

15/06/15

Les entitats que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 15 de juny de 2015, més de 4.000 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 12.000 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí)

Informe anual 2014 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

02/04/15

Els nivells de camps electromagnètics generats per antenes de telefonia mòbil a Catalunya continuen molt per sota del que estableix la normativa

- La Generalitat presenta en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica el segon “Informe anual sobre els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya”.
- Durant el 2014, s’han fet 4.180 mesuraments en gairebé 1.450 espais de tot el territori, inclosos els considerats sensibles, i tots han resultat molt inferiors als nivells legislats.
- Aquestes mesures, realitzades amb equips portàtils, s’afegeixen a les dels més de 300 equips fixos de la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF), instal·lats a 184 municipis.

 

Els nivells de camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada  en recomanacions internacionals.

Així es desprèn de l’ “Informe anual 2014 sobre els nivells d’exposició a CEM de radiofreqüència a Catalunya“, corresponent al 2014, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant l’instrument LIFE. L’informe, elaborat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) del Departament d’Empresa i Ocupació, és públic i es pot consultar des d’avui mateix al portal web http://governancaradioelectrica.gencat.cat/, on també hi ha publicat el primer informe, corresponent al 2013.

L’informe és el resultat de l’anàlisi, d’una banda, de les 4.180 mesures realitzades durant l’any 2014 amb equips portàtils a 1.446 espais i, d’altra, de les registrades pels més de 300 equips fixos de monitoratge que integren la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) de Catalunya i que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de radiofreqüència generat per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a 184 municipis catalans.

En sòl urbà, durant l’any 2014 s’han realitzat mesures amb equips portàtils a 53 municipis de Catalunya. La majoria dels llocs mesurats corresponen als anomenats “sensibles”: llars d’infants (119), centres d’ensenyament d’infantil, primària i secundària (254), residències geriàtriques (75), parcs públics (47) i domicilis particulars (128).

El mateix 2014, per primera vegada i gràcies a la col·laboració amb el Cos dels Agents Rurals de Catalunya, s’han pogut realitzart, a més, 1.151 mesures al voltant de 533 infraestructures de radiocomunicació ubicades en sòl rural.

Els nivells màxims permesos a la normativa varien en funció de la freqüència utilitzada pel sistema de radiocomunicació. Així, per sistemes de radiocomunicació com la FM o la televisió el màxim permès d’exposició per al públic en general és de 28 V/m, mentre que per a la telefonia mòbil és de 41 V/m i per al Wi-Fi és de 61 V/m.

Dels 4.180 mesuraments realitzats amb els equips portàtils, que mesuren el total de CEM procedent de la majoria dels sistemes de radiocomunicació, 3.648 són inferiors a 1 V/m; 439 són entre 1 i 3 V/m; 65, entre 3 i 6 V/m; 11, entre 6 i 10 V/m, i només 17 superiors a 10 V/m.

 

Principals conclusions

Tot i que els nivells mesurats són molt inferiors als nivells màxims indicats a la normativa, l’informe proposa una sèrie de recomanacions a considerar pels agents implicats, relacionades amb el desplegament d’infraestructures de radiocomunicació.

Així, entre d’altres aspectes, s’indica la necessitat que les administracions, els operadors de telefonia mòbil i els representants de la ciutadania col·laborin de forma més estreta en el desplegament de les antenes de telefonia mòbil per tal de generar un clima de confiança mutu.

L’informe també posa l’èmfasi en la necessitat de planificar el desplegament d’antenes de telefonia mòbil en entorn urbà de la forma més proporcionalment distribuïda possible, per tal de tendir cap a un model d’implantació que generi el nivell d’exposició a CEM de radiofreqüència més baix possible al voltant de cada emplaçament d’antenes.

En aquest sentit, la disponibilitat de dades mesurades en llocs sensibles és fonamental per anar avançant de cara a minimitzar els nivells d’exposició de CEM del públic en general sota el principi internacional d’ALARA (as low as reasonably achievable), és a dir: “tan baix com sigui raonablement possible”.

 

Governança Radioelèctrica

El projecte de la  Governança Radioelèctrica (2010-2015) que lidera la DGTSI té un doble objectiu: d’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques, i d’altra, que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient. Així, el projecte inclou accions de control del nivell d’exposició a CEM de radiofreqüència, de generació de consens social i d’ordenació d’infraestructures de telecomunicacions.

L’any 2005 la Generalitat va iniciar el desplegament de la xarxa SMRF amb equips fixos que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de radiofreqüència generat per les antenes de telefonia mòbil i que envien els nivells mesurats a un centre de control propietat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa ha anat augmentant el nombre d’equips fins arribar als més de 300 instal·lats actualment en 184 municipis de Catalunya (100 d’ells cofinançats per la CE mitjançant l’instrument LIFE), cosa que la converteix en una de les més grans del món.

A finals de 2012, la Generalitat va iniciar una campanya de mesuraments puntuals mitjançant l’adquisició de 50 equips portàtils de mesura del nivell de CEM de radiofreqüència procedent de la majoria de sistemes de radiocomunicació (també cofinançats a través de l’instrument LIFE). Aquests equips han estat cedits majoritàriament a ajuntaments i consells comarcals, seleccionats per criteris de població, nombre d’antenes i distribució per tota Catalunya, amb l’objectiu de realitzar mesures d’exposició de CEM de radiofreqüència al voltant dels anomenats espais sensibles: llars d’infants, escoles, hospitals, geriàtrics, centres d’atenció primària i parcs públics, i també d’habitatges.

Tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica:

http://governancaradioelectrica.gencat.cat.

Se superen els 3.000 informes de mesures realitzats amb els equips portàtils cedits als ajuntaments

24/02/15

 

 

 

 

Els municipis que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 22 de febrer de 2015, més de 3.000 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 9.000 mesures realitzades.

La ubicació dels llocs on s’han fet els 3.000 informes, així com els nivells mesurats, es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica.